Zaproszenie na spotkania dotyczące tworzenia „Mapy zasobów obszaru LSR”

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania “Zapiecek” prowadzi prace nad skonstruowaniem “Mapy Zasobów Obszaru LSR”. Ma to być narzędzie określania i katalogowania kluczowych zasobów społecznych występujących na obszarze LGD „Zapiecek”. Pozwalające ono na ich przegląd i grupowanie, co w konsekwencji posłuży do organizowania lepszej współpracy oraz kreowania nowych rozwiązań z wykorzystaniem mechanizmu synergii.

Operacja własna pn. „Mapa zasobów obszaru LFGD „Zapiecek” realizowana jest w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do pracy nad Mapą pragniemy włączyć wszystkie zainteresowane środowiska, tak aby wiedza którą będziemy gromadzić była kompletna i komplementarna. 

Dlatego zapraszamy Państwa serdecznie na spotkania konsultacyjno-diagnostyczne, które odbędą się: 

 •  8 lutego 2023 r.:

 – godzina 9.00  w Biurze LGD „Zapiecek” ul. Ostrowiecka 17/21, 21-300 Radzyń Podlaski,

– godzina 12.00  w Biurze LGD „Zapiecek” ul. Ostrowiecka 17/21, 21-300 Radzyń Podlaski,                                                                                                                                                                                                

 • 22 lutego 2023 r.:

 –  godzina 9.00  w Biurze LGD „Zapiecek” ul. Ostrowiecka 17/21, 21-300 Radzyń Podlaski,

–  godzina 12.00  w Biurze LGD „Zapiecek” ul. Ostrowiecka 17/21, 21-300 Radzyń Podlaski,                                                                                                                                                                                                     

 • 14 marca 2023 r.:

 –  godzina 9.00  w Biurze LGD „Zapiecek” ul. Ostrowiecka 17/21, 21-300 Radzyń Podlaski, 

–  godzina 11.00  w Biurze LGD „Zapiecek” ul. Ostrowiecka 17/21, 21-300 Radzyń Podlaski.                                                                                                                                                                                                   

Spotkania będą się koncentrować na przeglądzie zasobów i potencjałów z obszaru:

 • zasobów instytucjonalnych obszaru LGD Zapiecek zarówno w odniesieniu do urzędów i instytucji szczebla gminnego, powiatowego jak i wojewódzkiego i centralnego, 
 • instytucji samorządowych związanych z szeroko pojętą polityką społeczną tj. edukacją, kulturą, pomocą społeczną, sportem i turystyką itp.,
 • organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz aktywnych grup nieformalnych z terenu LGD Zapiecek,
 • indywidualnego zaangażowania obywatelskiego tj. liderów, animatorów społecznych i autorytetów, twórców lokalnych itp.
 • otwarte spotkanie dla mieszkańców obszaru LSR,
 • spotkanie dla Zarządu LGD „Zapiecek”.

 

W programie spotkania:

 • Prezentacja koncepcji Mapy i informacja o zastosowanych narzędziach programistycznych
 • Dyskusja i wniesienie ewentualnych uwag na temat struktury bazy danych i sposobie ich późniejszego prezentowania
 • Prezentacja już zgromadzonych danych i zebranie propozycji uczestników spotkania co do uzupełnień bazy danych  

 

Harmonogram spotkań