Ankieta do zgłaszania zasobów

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do wspólnego tworzenia Mapy Zasobów Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) z terenu LGD Zapiecek poprzez wprowadzenie danych o zasobach z terenu Państwa gminy,  które w obecnej bazie danych nie zostały jeszcze ujęte.

Aby zgłosić zasób prosimy wypełnić poniższą ankietę. Ankietę można wypełniać wielokrotnie, pamiętając że dla każdego zgłaszanego zasobu trzeba wypełnić odrębną ankietę.

Link do ankiety:https://forms.gle/NJ2nwe2Nmf5Q7ko28

Mapa powinna docelowo obejmować maksymalnie pełną informację dotyczącą zasobów z 4 kategorii, wspierających realizację celów LSR:

  • Inicjatywy – wszelkie inicjatywy społeczne realizowane na terenie LGD Zapiecek z zakresu: aktywności obywatelskiej, sportu, edukacji, pomocy społecznej itp. angażujące mieszkańców do aktywności.
  • Komunikacja społeczna – lokalne gazety, biuletyny, portale internetowe, strony w portalach społecznościowych poświęcone sprawom wspólnot lokalnych, blogi, kanały podcastów o tematyce lokalnej, grupy na portalach społecznościowych zajmujące się sprawami lokalnymi itp.
  • Sektor publiczny – urzędy, szkoły, lokalne instytucje kultury, instytucje pomocy społecznej, ośrodki sportu i rekreacji będące instytucjami JST, publiczne instytucje profilaktyki i ochrony zdrowia, jednostki Policji Państwowej, Państwowej Straży Pożarnej itp.
  • Sektor społeczny – fundacje, stowarzyszenia, podmioty ekonomii społecznej, parafie, grupy nieformalne, KGW, OSP, kluby sportowe, zespoły artystyczne, grupy twórcze, grupy samopomocowe itp.

 

Serdecznie dziękujemy !!