Zaproszenie na konferencję „Mapa zasobów obszaru LSR”

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” zaprasza na konferencję prezentującą internetową Mapę zasobów obszaru LSR.
Mapę stworzono w ramach realizacji przez Lokalną Grupę Działania „Zapiecek” operacji własnej pn. „Mapa zasobów obszaru LSR”.
Najważniejsze cele jej powstania to chęć zwiększania partycypacji w tworzeniu i zwiększania dostępności diagnoz społecznych dla naszych mieszkańców.

Jest to także kolejny (nie ostatni)  krok w cyfryzacji wsparcia dla lokalnych liderów i animatorów społecznych z terenu LGD „Zapiecek”.   
W programie spotkania:
  • Koncepcja Mapy zasobów obszaru LSR na tle dominujących trendów w animacji społecznej w Polsce
  • Prezentacja Mapy zasobów obszaru LSR
  • Omówienie głównych rekomendacji wynikających z uwag wniesionych przez mieszkańców w trakcie spotkań diagnostycznych
  • Przedstawienie perspektyw rozwoju funkcjonalności Mapy w przyszłości

Spotkanie odbędzie się 11 maja 2023 r., o godz. 16.30 w Hotelu Restoria w Radzyniu Podlaskim, ul. Budowlanych 1.

 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 9 maja do godz. 14.00 pod nr tel. 83 352 16 00.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!