Aktualności

Lubelskie Forum NGO 12-13 października 2023 r.

W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zapraszamy na Lubelskie Forum NGO, które odbędzie się w dniach 12-13 października 2023 roku. To dwudniowa konferencja poświęcona działalności organizacji pozarządowych w województwie lubelskim.

Zaproszenie na konferencję „Dzień przedsiębiorcy rolnego 2023”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić na bezpłatną konferencję pn.: „DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO 2023”, która odbędzie się 5 października 2023 r. w Poznaniu, Hotel Moderno, ul. Kolejowa 29.

Celem konferencji jest zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wdrożenia w gospodarstwie rolnym warunkujących wzrost dochodu rolniczego oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w tym zakresie.

Rajd rowerowy „SZLAKIEM GREENWAY”

W dniu 16 września 2023 r. odbył się Rajd rowerowy „SZLAKIEM GREENWAY”, który zgromadził grono miłośników wycieczek rowerowych, aktywnego wypoczynku oraz osób chcących poznać walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz historyczno-kulturowe.

Nie zawiodła zarówno pogoda, jak i uczestnicy. Grupa rowerzystów wyruszyła z Radzynia Podlaskiego. Blisko 60 km trasa prowadziła przez Białą, Żabików, Bedlno, Ulan Duży, Zarzec Ulański, Rozwadów, Sętki, Domaszewnicę, Zofibór, Stanisławów, Sobole, Wole Chomejową i Borowe.

Zaproszenie na konferencję

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, w partnerstwie z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach serdecznie zapraszają do udziału w konferencji pt. „Wykorzystanie w lokalnej turystyce i gastronomii potencjału hodowlanego ras rodzimych”. Konferencja organizowana jest na zakończenie projektu „Z rasami rodzimymi szlakiem Wisły od gór do morza”.

Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, że 25 września 2023 r. o godzinie 8.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”.

Wizyta studyjna

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” zaprasza do udziału w organizowanej w dniach 26-28.09.2023 wizycie studyjnej, której celem jest prezentacja dobrych praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości opartej na turystyce rowerowej i tworzeniu szlaków rowerowych. Osoby zainteresowane uczestnictwem w wizycie studyjnej prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.

Zapraszamy na rajd rowerowy

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek” na Rajd rowerowy „Szlakiem Greenway”, który odbędzie się 16 września 2023 r. (sobota).

Zapewniamy profesjonalną kadrę – przewodnika i pilota rajdu, serwis techniczny, opiekę medyczną, posiłek a przede wszystkim wspaniałą atmosferę i ciekawą trasę.

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Zapisy do 15 września 2023 r. lub do wyczerpania miejsc pod nr telefonu 83 352 16 00 bądź też osobiście w godzinach pracy Biura LGD.