Komunikat dla Beneficjentów

W związku z wydaniem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2024 poz. 884) informujemy, że przepis wydłuża termin rozliczenia operacji z PROW 2014-2020, z obecnego 30 czerwca 2024 r. do 30 września 2024 r.

Rozporządzenie z 13 czerwca 2024 r.