WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD „ZAPIECEK”

W dniu 4 lipca 2024 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”. Podczas zebrania podsumowano poprzedni rok działalności LGD, przedstawiono sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2023 oraz przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2023. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi. Przedstawiono również efekty realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020 a także dokonano wyboru władz oraz organu LGD.

Członkowie Zarządu: Jarosław Koczkodaj, Maria Burczaniuk, Eulalia Mikołajuk, Edyta Kamińska, Arkadiusz Filipek, Magdalena Pomorska, Maja Wierzchowska

Członkowie Komisji Rewizyjnej: Mirosława Piasko, Jadwiga Cisak, Kazimierz Brudkowski

Członkowie Rady: Anna Mróz, Daniel Grochowski, Sylwia Marczuk, Kazimierz Piątek, Teresa Bajda, Marcin Czyżak, Elżbieta Zienkiewicz, Waldemar Czuba, Magdalena Domańska, Ryszard Chwalczuk, Jakub Korulczyk, Agnieszka Grochowska, Paweł Brodecki, Hanna Gołoś, Tadeusz Pietras

Dziękujemy członkom stowarzyszenia za przybycie a nowo wybranym władzom Stowarzyszenia gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji wszelkich podejmowanych działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.