Publikacja „Trzy krainy rowerowe”

Z przyjemnością informujemy, że w ramach realizacji  międzynarodowego projektu współpracy pn. „Rozwój oraz promocja turystyki rowerowej na obszarach partnerskich LGD”, w partnerstwie z LGD „Nasze Roztocze” z powiatu zamojskiego oraz MAS „Horný Šariš – Minčol” ze Słowacji,  opracowano i wydano wspólną polsko-słowacką publikację prezentującą turystykę rowerową.

Publikacja prezentuje turystykę rowerową z trzech krain: Roztocza, Ziemi Radzyńskiej i Pienin, charakteryzujących się odmienną specyfiką i walorami krajobrazu ale posiadających sprzyjające warunki do uprawiania turystyki rowerowej. Na każdym z wymienionych obszarów zaprezentowano trasy rowerowe. W obrębie tych tras są odcinki zarówno łatwe, dostępne dla każdego, jak i trudniejsze, wymagające sportowego zacięcia. Każdy może z nich wybrać dowolny odcinek na miarę swych sił i zamiłowań.

Publikacja do nabycia w biurze LGD „Zapiecek”. Zapraszamy!

 

Projekt „Rozwój oraz promocja turystyki rowerowej na obszarach partnerskich LGD” realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.