Aktualności

ILOŚĆ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH

Informujemy, że w dniu 28 listopada zakończyliśmy nabory  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Uwaga Rolnicy!

Agencja Rynku Rolnego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy na szkolenie

W związku z ogłoszonymi naborami na  Podejmowanie działalności gospodarczej oraz Rozwój działalności gospodarczej zapraszamy na  szkolenie z zakresu wypełniania wniosku i biznesplanu. Szkolenie odbędzie się 10.11.2016 r. o godz. 10-ej w biurze LGD Zapiecek ul. Warszawska 35/4.

Prosimy o potwierdzenie przybycia pod nr telefonu 83 352 16 00.

Nabór wniosków

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 14.11.2016 r. do 28.11.2016r. Szczegóły w zakładce Nabory->Ogłoszenia.

Informacje dla wnioskodawców

Informujemy, że w zakładce Nabory/Pytania i odpowiedzi zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania oraz interpretacje i stanowiska instytucji zarządzających PROW 2014-2020, które mogą być pomocne przy opracowywaniu dokumentacji konkursowej.

Zawieszenie naborów!

Informujemy, że nabory  nr 1/2016 w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej oraz nr 2/2016 w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej zostają zawieszone z dniem 12.10.2016 r. Równocześnie informujemy, że wnioski w powyższych zakresach będą przyjmowane w dniach 14-28.11.2016 r.

Konsultacje zmian w kartach oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi

W załączeniu przedstawiamy Państwu propozycje zmian w kartach oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi dla działań:

  • podejmowanie działalności gospodarczej 
  • projekty grantowe

Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 11 października do godziny 15.00 na e-mail: biuro@lgdzapiecek.pl

Poniżej:

UWAGA !

Informujemy, że w dniu 7 października 2016 r. biuro Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy w poniedziałek.

SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW RADY LGD I PRACOWNIKÓW BIURA

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” realizując zapisy umowy ramowej o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zgodnie z przyjętym planem szkoleń informuje, że w dniu 7-8 października 2016 r. odbędzie się szkolenie dla Członków Rady i pracowników biura na temat „Zasad oceny i wyboru projektów do finansowania”.

UWAGA !!!

W ogłoszeniu nr 1/2016 w punkcie 11 „Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi” omyłkowo załączono kartę zgodności z kryteriami lokalnymi w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej. Poniżej załączamy prawidłową Kartę oceny zgodności z kryteriami lokalnymi dla działania Podejmowanie działalności gospodarczej. Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.

Karta oceny operacji zgodnie z kryteriami lokalnymi – Podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej-otworz