II Forum Przedsiębiorczości „Rafałki Biznesu”

5 czerwca 2019 r. w Sitnie w gm. Borki odbyło się II Forum Przedsiębiorczości „Rafałki Biznesu” – wydarzenie skierowane do przedsiębiorców i osób planujących założenie własnej działalności. Obecni mieli okazję wysłuchać 5 wystąpień. Mówca motywacyjny p. Szymon Kudła przedstawił jak zastosowanie prostych zasad z codziennego życia może przynieść sukces w biznesie np. zasada „nie wszystko naraz”, „utarty schemat dnia”. Prezes LGD „Zapiecek” p. Katarzyna Krupska-Grudzień opowiedziała o czynnikach stresogennych w miejscu pracy, ekonomicznych i społecznych skutkach stresu w pracy.  Nie zabrakło również informacji o możliwości pozyskania wsparcia finansowego na rozwój firmy, które zaprezentowali przedstawiciele z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości oraz Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Opowiedziano także o środkach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla rolników planujących założenie działalności  – „premia dla młodych rolników”, „małe przetwórstwo”.

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” była współorganizatorem tego wydarzenia.

Wydarzenie było finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.