Zaproszenie do udziału w projekcie „Pod znakiem jabłecznika-dobre praktyki przetwórstwa owoców w UE”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja opracowana przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru

Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior –Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” oraz Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Hiszpanii w ramach operacji pn. „Pod znakiem jabłecznika-dobre praktyki przetwórstwa owoców w UE” w dniach 25-30 września 2019 roku.

Celem wyjazdu studyjnego jest upowszechnienie wiedzy i znaczenia przetwórstwa lokalnego w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie rozwiązań hiszpańskich.
Wyjazd studyjny pozwoli na:
-poznanie dobrych praktyk w zakresie przetwórstwa lokalnego w Hiszpanii bazującego na przetwórstwie jabłek ( spotkania w zakładach przetwórczych, sadach, spotkania z przedstawicielami organizacji branżowych, udział w Salón Internacional de les Sidres de Gala (SISGA) w Gijon),
-podniesienie i upowszechnienie aktualnej wiedzy na temat funkcjonowania inicjatyw zwiększających konkurencyjność obszarów wiejskich
-podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie nowych kierunków działalności pozarolniczej na przykładzie przetwórstwa lokalnego w Hiszpanii.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z obszaru całej Polski reprezentujące następujące grupy osób;
*Rolnicy/sadownicy specjalizujący się w produkcji jabłek- zajmujący się produkcją sadowniczą
*Osoby/podmioty zajmujące się przetwórstwem owoców
*Producenci cydru/jabłecznika
*Przedstawiciele organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich tj. LGD
*Przedstawiciele organizacji branżowych związanych z sadownictwem/przetwórstwem
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do dnia 28 sierpnia br. do godz. 16.00 na adres: wioletta.wilkos@zacydrowani.pl , Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru, Mikołajówka 11, 23-250 Urzędów. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru tj. www.zacydrowani.pl oraz partnerów www.klj.org.pl, www.lgdkozienice.pl, www.winnicawieczorkow.pl.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Wioletta Wilkos, tel. +48 608 635 477
Dokumenty do pobrania: