Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich – wyjazd studyjny

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Zapraszamy  do udziału w operacji pn.  „Innowacyjność w rolnictwie drogą do sukcesu” realizowanej  przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej
w partnerstwie z Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników Cydru, Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” oraz Lokalną Grupą Działania Zapiecek.

Projekt będzie realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2018-2019.

Wartość operacji : 36 510,00 złotych

Celem operacji jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych kierunków rozwoju gospodarstw.

W ramach projektu zostanie zorganizowany wyjazd studyjny na teren województwa warmińsko-mazurskiego.

Wyjazd studyjny pozwoli na:

– ułatwienie wdrożenia innowacyjnych kierunków rozwoju gospodarstw, a także ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w powyższym zakresie.

– Podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój obszarów wiejskich

-ułatwienie współpracy między potencjalnymi członkami Grupy Operacyjnej.

Efekty realizacji operacji w wymiarze długookresowym :

-może przyczynić się do zwiększenia ilości innowacyjnych przedsięwzięć bazujących na hortiterapii na terenie woj. lubelskiego w ciągu roku od nabycia merytorycznych i praktycznych umiejętności oraz poznania dobrych praktyk przez uczestników.

-może przyczynić się do stworzenia grupy operacyjnej funkcjonującej na zasadach określonych w działaniu Współpraca w ciągu roku od zakończenia realizacji operacji

– spowoduje wzrost miejsc pracy na obszarach wiejskich

– przyczyni się do zwiększenia innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie w woj. lubelskim a rezultaty poszczególnych projektów służyć  będą szerokiej grupie odbiorców a nie pojedynczym podmiotom.

Wyjazd skierowany jest do osób z województwa lubelskiego:

-przedstawicieli samorządów,

-rolników,

-przedsiębiorców,

-przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych,

-przedstawicieli organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD,

-ośrodków naukowych,

-przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego,

-organizacji turystycznych,

-jednostek edukacyjnych,

-osób związanych z branżą turystyczną oraz innych potencjalnych interesariuszy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Przewiduje się organizację wyjazdu studyjnego na 12-14.09.2019. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczestników operacji zostaną podane na stronie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej oraz partnerów operacji.

 

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – zarejestruj się w bazie Partnerów KSOW