Zakończenie naboru

Informujemy, że w dniu 21 czerwca 2019 r.  zakończyliśmy nabór  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej – utworzenie nowego przedsiębiorstwa w obszarze turystyki. 

Podejmowanie działalności gospodarczej (nabór 2/2019):

  • liczba złożonych wniosków – 1
  • wartość wnioskowanego wsparcia – 80 000,00 zł
  • limit dostępnych środków w ramach naboru – 160 000,00 zł