Zestawienie dokumentów dotyczących projektu: „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”

Poniżej zestawienie dokumentów dot. wsparcia finansowego:

 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków – Zasady przyznawania środków
 3. Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków – Formularz odwołania
 4. Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego
 5. Załącznik nr 3 do Umowy – oświadczenie o nieprowadzeniu działalności pod tym samym adresem
 6. Załącznik nr 5 do Umowy – oświadczenie o nie orzeczeniu zakazu dostępu do środków
 7. Załącznik nr 7 do Umowy – deklaracja wekslowa
 8. Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków – wzór wniosku o przyznanie środków finansowych
 9. Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków – wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
 10. Załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie środków finansowych – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 11. Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie środków finansowych – biznes plan
 12. Załącznik nr 5 do Wniosku o przyznanie środków finansowych – oświadczenie o pomocy de minimis
 13. Załącznik nr 6 do Wniosku o przyznanie środków finansowych – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 14. Załącznik nr 7 do Wniosku o przyznanie środków finansowych – oświadczenie o kwalifikowalności VAT
 15. Załącznik nr 8 a do Wniosku o przyznanie środków finansowych – oświadczenie współmałżonka
 16. Załącznik nr 8 b do Wniosku o przyznanie środków finansowych – oświadczenie o braku współmałżonka
 17. Załącznik nr 9 do Wniosku o przyznanie środków finansowych – oświadczenie o niekorzystaniu równolegle
 18. Załącznik nr 10 do Wniosku o przyznanie środków finansowych – oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy na te same koszty kwalifikowane
 19. Załącznik nr 11 do Wniosku o przyznanie środków finansowych – akceptacja regulaminu
 20. Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków – Karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia finansowego ocena formalna
 21. Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków – Karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia finansowego ocena merytoryczna
 22. Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków – Karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego ocena formalna
 23. Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków – Karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego ocena merytoryczna
 24. Załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania środków _ regulamin KOW

 

Dokumenty dotyczące rozliczenia dotacji i wsparcia pomostowego:

1.oswiadczenie informujące o dokonaniu zakupów towarów lub usług zg. z BP

2. oswiadczenie o dokonaniu zakupow towarów lub usług_wsparcie_pomostowe

3. oswiadczenie o poniesieniu wkładu własnego

4. oswiadczenie_zbywcy_dot_uzywanego_srodka_trwalego

5. Szczegolowe zestawienie towarow lub uslug__wsparcie finansowe

6. Szczegolowe zestawienie towarów lub usług_wsparcie_pomostowe

7. wzór opisu dokumentu księgowego wsparcie finansowe_pomostowe

8. Zasady-wypłaty-i-rozliczania-środków