Zapytanie ofertowe „Mała architektura i infrastruktura turystyczno-rekreacyjna przy Szlaku Greenways”

Lokalna Grupa Działania „ZAPIECEK” zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie „Małej architektury i infrastruktury turystyczno-rekreacyjna przy Szlaku Greenways” zlokalizowanym na obszarze działania „LGD Zapiecek”. Zadanie „Mała architektura i infrastruktura turystyczno-rekreacyjna przy Szlaku Greenways” jest elementem projektu współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka trening” realizowane jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” współfinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

  1. Formularz-oferty
  2. Wykaz-wykonanych-usług
  3. Oświadczenie-o-braku-powiązań-osobowych-lub-kapitałowych
  4. Klauzula informacyjna dane osobowe
  5. Gmina Kąkolewnica – przedmiar
  6. Gmina Kąkolewnica – mapa
  7. Gmina Kąkolewnica – Projekt altany i projekt zagospodarowania
  8. Gmina Ulan-Majorat – przedmiar
  9. Gmina Ulan-Majorat – projekt budowlany
  10. Gmina Ulan-Majorat– specyfikacja