Zapytanie ofertowe – koordynator projektu

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” zwraca się z prośbą o składanie ofert na wykonanie usługi zarządzania projektem współpracy (koordynator projektu) pn. „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” (akronim START) współfinansowanego ze środków UE w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projektu współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” realizowany jest przez Lokalna Grupę Działania „Zapiecek” w partnerstwie z  Lokalną Grupą Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 Formularz ofertowy

Zał. 2 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych