Zakończyliśmy realizację projektu „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim  START

Przypomnijmy, że umowa na realizację projektu współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim  START została podpisana w dniu 18 czerwca 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Głównym celem projektu współpracy jest rozwój atrakcyjności turystycznej i promocja szlaków rowerowych na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Partnerów projektu poprzez budowę obiektów architektury i małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy istniejących szlakach rowerowych. 

W ramach projektu na obszarze LGD „Zapiecek” powstały 4 miejsca rekreacji i wypoczynku –  tzw. mała architektura:

(2 place zabaw oraz 2 altany wraz z pozostałymi elementami wyposażenia miejsc rekreacji i wypoczynku tj. kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery) w 4 miejscowościach: Tchórzew – gm. Borki, Brzozowica Duża – gm. Kąkolewnica, Komarówka – gm. Komarówka Podlaska, Domaszewnica – gm. Ulan-Majorat. 

Dzięki utworzeniu nowych ogólnodostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku przy Szlaku Greenway wzrośnie jego atrakcyjność turystyczna, a mieszkańcy będą mogli  aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu.

Kolejnym etapem projektu było wydanie albumu i przewodników promujących obszar LGD „Zapiecek”. Wydawnictwa te posłużą promocji projektu współpracy i szlaku rowerowego Greenway na obszarze LGD „Zapiecek”. Ujęto tam bowiem najciekawsze miejsca na mapie dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru LGD „Zapiecek”.   

ALBUM „ZAPIECEK” ZIEMIA RADZYŃSKA W OBIEKTYWIE – INTERAKTYWNY PDF

PRZEWODNIK PO OBSZARZE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ZAPIECEK”

 

Wydano również mapę obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”, na której zabytki, atrakcje turystyczne, walory przyrodnicze i turystyczne zostały zaprezentowane w postaci pięknych rysunków. Poprzez przedstawienie najbardziej atrakcyjnych elementów architektury i krajobrazu w postaci kolorowych rysunków nasz obszar staje się jeszcze bardziej atrakcyjny zarówno dla mieszkańców jak i turystów.

MAPA RYSUNKOWA OBSZARU LGD ,,ZAPIECEK”

 

Ponadto przeprowadzone zostały innowacyjne działania promocyjne w postaci mapy interaktywnej oraz wyjazdów studyjnych po obszarach współpracujących LGD .

W ramach projektu została opracowana i udostępniona interaktywna mapa promująca walory historyczne, kulturowe, przyrodnicze i turystyczne Szlaku Greenway (LGD „Zapiecek”) oraz Szlaku Ziemi Łukowskiej (obszaru LGD „RAZEM”) z możliwością przybliżania i oddalania mapy, wyszukiwania i ukrywania wybranych warstw mapy, wyszukiwania obiektów oraz prezentowania informacji o nich wraz z fotografiami. Celem jest promocja Szlaku Greenway oraz Szlaku Ziemi Łukowskiej, zwiększenie zasięgu oddziaływania ich walorów, ułatwienie poruszania się po szlakach dla osób, które preferują wersję mapy on-line. 

 LINK DO MAPY INTERAKTYWNEJ

Dużą popularnością cieszyły się również wyjazdy studyjne po obszarze LGD ,,Zapiecek”. Miały one na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarach działania LGD „RAZEM” oraz LGD „ZAPIECEK”.  Wyjazdy skierowane były do przedstawicieli biur turystycznych, pilotów, przewodników, dziennikarzy, potencjalnych turystów spoza obszaru LGD a także mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek” oraz LGD „RAZEM”. Uczestnicy mieli okazje zwiedzić ciekawe miejsca, wysłuchać historii związanej z wieloma zabytkami, wziąć udział w różnych warsztatach.