WYJAZD NA IX FORUM KOBIET AKTYWNYCH DO BYCHAWY

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” zorganizowała w dniu 1 lipca wyjazd na IX Forum Kobiet Aktywnych. W tym roku, kobiety z województwa lubelskiego spotkały się w Ruinach Zamku w Bychawie.

Organizatorem Forum Kobiet Aktywnych było Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides”. Współorganizatorami byli : Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, Bychawskie Centrum Kultury i Gmina Bychawa. Temat przewodni tegorocznego forum brzmiał „Kameralnie i intymnie czyli o relacjach kobiet”. Oprócz paneli dyskusyjnych organizatorzy przygotowali warsztaty mydlarskie, wicia wianków oraz robienia tradycyjnych zabawek. Podczas paneli dyskusyjnych rozmawiano między innymi o relacjach kobiet, sztuce budowania przyjaźni i stereotypowej roli kobiet.

Do zobaczenia za rok……..na X Forum,” tak zapraszała wszystkich prowadząca spotkanie Iwona Przewor -Prezes Stowarzyszenia Równych Szans Bona Fides.

GALERIA