Wyjazd na IX Forum Kobiet Aktywnych do Bychawy

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” zorganizowała w dniu 1 lipca wyjazd na IX Forum Kobiet Aktywnych. W tym roku, kobiety z województwa lubelskiego spotkały się w Ruinach Zamku w Bychawie.

Organizatorem Forum Kobiet Aktywnych było Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides”. Współorganizatorami byli : Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, Bychawskie Centrum Kultury i Gmina Bychawa. Temat przewodni tegorocznego forum brzmiał „Kameralnie i intymnie czyli o relacjach kobiet”. Oprócz paneli dyskusyjnych organizatorzy przygotowali warsztaty mydlarskie, wicia wianków oraz robienia tradycyjnych zabawek. Podczas paneli dyskusyjnych rozmawiano między innymi o relacjach kobiet, sztuce budowania przyjaźni i stereotypowej roli kobiet. Do zobaczenia za rok……..na X Forum,” tak zapraszała wszystkich prowadząca spotkanie Iwona Przewor – Prezes Stowarzyszenia Równych Szans Bona Fides.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.