PIERWSZE UMOWY NA GRANTY PODPISANE!

Miło nam poinformować, że 8 września 2017 r. w biurze LGD „Zapiecek” zostały podpisane umowy z Grantobiorcami.

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” przyznała 6 grantów na zakup instrumentów muzycznych dla organizacji z obszaru LGD „Zapiecek” na łączną kwotę 78 678,00 zł. 

Granty zostały przyznane w ramach realizacji umowy o przyznaniu pomocy na projekt grantowy pn. „Zakup instrumentów muzycznych”  zawartej pomiędzy LGD „Zapiecek” a Województwem Lubelskim w dniu 25.08.2017 r.

Granty otrzymały:

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Czemiernikach
  • Stowarzyszenie NWS Stara Wieś
  • Stowarzyszenie Klubu Seniora „Radzyńskie Wrzosy”
  • Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy
  • Stowarzyszenie Dla Zabiela „Zaścianek”
  • Miasto Radzyń Podlaski

Wszystkim Grantobiorcom serdecznie gratulujemy.

Galeria