PIERWSZE UMOWY NA GRANTY PODPISANE!

Miło nam poinformować, że 8 września 2017 r. w biurze LGD „Zapiecek” zostały podpisane umowy z Grantobiorcami.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.