Dodatkowe środki na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju

Miło nam poinformować, iż Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” otrzymała dodatkowe środki na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w wysokości 559 000,00 euro, co przy umownym kursie
4 PLN/EUR daje kwotę 2 236 000,00 zł. Dodatkowe środki przeznaczymy na nabory wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Nabory planujemy ogłosić na przełomie 2021 i 2022 roku. O terminach będziemy informować na naszej stronie internetowej.