Nasze nowe miejsca rekreacji!

Miło nam pochwalić się, że w tym roku oddaliśmy do użytku w sześciu gminach nowe miejsca rekreacji i wypoczynku – mała architektura i infrastruktura turystyczno-rekreacyjna przy szlaku Greenways. W Radzyniu stanęły trzy ławeczki solarne z możliwością ładowania przez USB, w Wohyniu, Stanisławowie i Żakowoli Radzyńskiej drewniane wiaty z infrastrukturą dla rowerów, w Stoczku i Przegalinach Dużych zaś nowe place zabaw. Infrastruktura została sfinansowana w ramach realizacji projektu współpracy z Lokalną Grupą Działania „Razem ku Lepszej Przyszłości” z Łukowa, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w ramach współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dziękujemy za współpracę Miastu Radzyń Podlaski oraz Gminom Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Ulan Majorat i Wohyń.

Wohyń

Żakowola Radzyńska

Stanisławów

Przegaliny Duże

Radzyń Podlaski

 

Stoczek