W dniu 12 kwietnia 2023 r. w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” zostały podpisane umowy z Grantobiorcami na realizację zadań w ramach projektu grantowego „Pasje naszych mieszkańców” na kwotę 170 600,00 zł. 

Prezes Jarosław Koczkodaj podziękował wszystkim Grantobiorcom za wkład i zaangażowanie włożone w przygotowanie wniosków o powierzenie grantów i podkreślił, że planowane do realizacji inicjatywy przyczynią się do rozwoju obszaru LSR oraz poprawią jakość życia jego mieszkańców.