Umowy na realizację projektu grantowego podpisane

W dniu 12 kwietnia 2023 r. w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” zostały podpisane umowy z Grantobiorcami na realizację zadań w ramach projektu grantowego „Pasje naszych mieszkańców” na kwotę 170 600,00 zł. 

Prezes Jarosław Koczkodaj podziękował wszystkim Grantobiorcom za wkład i zaangażowanie włożone w przygotowanie wniosków o powierzenie grantów i podkreślił, że planowane do realizacji inicjatywy przyczynią się do rozwoju obszaru LSR oraz poprawią jakość życia jego mieszkańców. 

W ramach wyżej wymienionego projektu grantowego, zadania będą realizować następujący Grantobiorcy:

  1. Stowarzyszenie „Przyjaciele Ossowy”
  2. Stowarzyszenie „Nadzieja i Przyszłość”
  3. Stowarzyszenie Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych
  4. Koło Gospodyń Wiejskich „Supermenki”

Dzięki pozyskanym grantom organizacje z naszego terenu zrealizują wiele ciekawych przedsięwzięć m.in. zakupią instrumenty dla orkiestry dętej, umożliwią rozwijanie pasji mieszkańców obszaru LSR poprzez udział w warsztatach edukacyjno-aktywizacyjnych, zapewnią miejsce do aktywności fizycznej dzięki budowie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży oraz  przeprowadzą zajęcia sportowe – fitness rowerowy poprzez zakup rowerów trekkingowych.

Grantobiorcom gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji grantów!

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „ZAPIECEK”.