„Mobilizowanie ludzi do działania w oparciu o wartości” – wyjazdy studyjno-szkoleniowe dla lokalnych liderów

Zapraszamy lokalnych liderów – osoby aktywne w swoich środowiskach, przedstawicieli ngo oraz grup nieformalnych do udziału w wyjazdach studyjno-szkoleniowych pt. „Mobilizowanie ludzi do działania w oparciu o wartości”.

Udział w wyjazdach jest bezpłatny. Zapewniamy realizację programu merytorycznego, transport, pełne wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie.

I wyjazd studyjno-szkoleniowy:

Termin: 18-20.10.2019 r. (2 noclegi)

Lokalizacja: Sandomierz i okolice

Program: pobierz

II wyjazd studyjno-szkoleniowy:

Termin: 30.11.-01.12.2019 r. (bez noclegu)

Lokalizacja: powiat radzyński (obszar LGD „Zapiecek”)

Program: pobierz

Zgłoszenia na formularzu (do pobrania tutaj: wersja doc lub wersja pdf ) należy złożyć w biurze LGD „Zapiecek” (ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski, pon.-pt. 7:30-15:30) lub przesłać na adres biuro@lgdzapiecek.pl do dnia  4 października 2019 r. W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę: zamieszkanie na obszarze LGD, przynależność do grupy docelowej,  równowaga geograficzna uczestników, uzasadnienie podane w formularzu zgłoszeniowym. Z jednej organizacji mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby. O zakwalifikowaniu się do udziału w wyjazdach uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 83 352 16 00. Liczba miejsc ograniczona!

Wyjazdy są organizowane w ramach realizacji operacji własnej Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” pt. „Kierunek dobre praktyki” – wyjazdy studyjne dla mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek”. Celem operacji jest wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zapiecek” oraz wsparcie procesu sieciowania lokalnych liderów poprzez organizację wyjazdów studyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „ZAPIECEK”.