Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”, Partner Projektu  „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” zaprasza osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy zainteresowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej do składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie.

Nabór Kandydatów/Kandydatek prowadzi Beneficjent – Lubelska Fundacja Rozwoju oraz Partnerzy Projektu. Formularze rekrutacyjne w ramach I naboru  należy składać w terminie od  4 do  19 maja 2017 r.

Wzory dokumentów znajdują się poniżej oraz na stronach internetowych Partnerów Projektu 

Szczegółowe informacje oraz formularze można uzyskać  w Biurze Projektu – siedziba Lubelskiej Fundacji Rozwoju ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, tel. 81 528 53 33, www.lfr.lublin.pl oraz w biurach Partnerów Projektu:

 Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik, tel. 81 825 27 27, www.lgdkrasnik.pl

 Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”, ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. 83 352 16 00, www.lgdzapiecek.pl

 Lokalna Grupa Działania – Owocowy Szlak, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie tel. 81 827 72 32, www.lgdowocowyszlak.pl

Ulotka informacyjna

Zestawienie dokumentów rekrutacyjnych: 

Regulamin rekrutacji uczestników

Załącznik 1 – Formularz rekrutacyjny

Załącznik 1 do Formularza rekrutacyjnego – oświadczenie o odejściu z rolnictwa

Załącznik 2 do Formularza rekrutacyjnego – oświadczenie o utworzeniu miejsc pracy

Załącznik 2 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego – I etap ocena formalna

Załącznik 2a – Karta oceny formularza rekrutacyjnego – I etap ocena merytoryczna

Załącznik 3 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego – II etap

Załącznik 4 – Formularz odwołania

Załącznik 5 – Umowa wparcie szkoleniowo – doradcze

Załącznik 6 – Zasady udzielania wsparcia szkoleniowo – doradczego

Wzory dokumentów dot. wsparcia finansowego w zakładce „NABORY/OGŁOSZENIA” oraz na stronach internetowych Partnerów Projektu