ALBUM „ZAPIECEK” ZIEMIA RADZYŃSKA W OBIEKTYWIE

Z przyjemnością informujemy, że  w ramach realizacji  projektu współpracy pt. „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim „START” LGD wydała kolejne już opracowanie promujące walory obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”.

 Album „Zapiecek” Ziemia Radzyńska w obiektywie, obok wydanego przewodnika i map rysunkowych, jest swoistym przewodnikiem po wszystkich naszych gminach. Pokazujemy
w kolorowych fotografiach i równie barwnych, napisanych przystępnym, interesującym językiem opisach, to co dla miłośników turystyki, kultury i historii jest bardzo ważne. Pomimo stosunkowo nierozległej geograficznie przestrzeni, podróżnik znajdzie dla siebie moc wrażeń z obcowania z przyrodą czy spotkań z historią zaklętą w zabytkach i legendach, i nie mniejszą ilość doznań kulinarnych, serwowanych w kuchni regionalnej. 

Album „Zapiecek” Ziemia Radzyńska w obiektywie-interaktywny pdf

 

Projekt „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „ZAPIECEK” oraz Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.