Nabór na stanowisko „Specjalista ds. wdrażania LSR”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK”, z siedzibą w Radzyniu Podlaskim przy ulicy Warszawskiej 35/4, ogłasza nabór otwarty na wolne stanowisko pracy.

Nazwa stanowiska pracy: specjalista ds. wdrażania LSR

Miejsce pracy: biuro LGD „Zapiecek”, Radzyń Podlaski ul. Warszawska 35/4

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Zatrudnienie: umowa o pracę

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”, ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista ds. wdrażania LSR” w terminie do dnia 17 września 2021 r. do godz. 14.00. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do biura LGD).

Zarząd LGD zastrzega sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

Pełna treść ogłoszenia