Zmiany w Zarządzie LGD „Zapiecek”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” działając na podstawie par. 18 ust. 2 Statutu na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2021 r. podjął uchwałę o podziale funkcji. Prezesem wybrano Jarosława Koczkodaja, wiceprezesem Zbigniewa Smółko, sekretarzem Edytę Zabielską, skarbnikiem pozostała Eulalia Mikołajuk a członkiem Magdalena Pomorska.