Zmiany w przepisach o wyborze wykonawców

Uwaga Beneficjenci!

Informujemy, że nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców – szczegóły w piśmie otrzymanym z MRiRW  (pobierz pismo).