Zmiany w przepisach o wyborze wykonawców

Uwaga Beneficjenci!

Informujemy, że nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców – szczegóły w piśmie otrzymanym z MRiRW  (pobierz pismo).

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.