Zmiana terminu posiedzenia Rady

Informujemy, że posiedzenie Rady zaplanowane na 9 sierpnia 2018 r. (czwartek) nie odbędzie się. Nowy termin posiedzenia Rady to 13 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) godz. 8.30. 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady LGD „Zapiecek”.
  2. Sprawdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
  5. Ponowne rozpatrzenie wniosku nr 16/P/2/2018.
  6. Ocena wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru nr 4/2018 i 5/2018.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady

Ireneusz Demianiuk