ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ PIŁECZEK ANTYSTRESOWYCH

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zakupu 200 szt. piłeczek antystresowych kolorowych (żółty, zielony, pomarańczowy, niebieski, czerwony) z jednolitym nadrukiem wraz z dostawą do biura LGD. Materiał: PU/PCV, średnica min. 6 cm.

Termin realizacji: 17.10.2017 r.

Oferty należy składać do dnia 11 października do godziny 14.00 w biurze LGD Zapiecek ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski lub pocztą mailową: oferty@lgdzapiecek.pl

Kryterium wyboru: najniższa cena brutto.

Informacji telefonicznych w sprawie zapytania udzielane są w dni powszednie w godz. 7.30-15.30 pod tel. 83 352 16 00.