Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę krówek reklamowych

Lokalna Grupa Działania Zapiecek kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zakupu 30 kg krówek mlecznych z kolorowym nadrukiem wraz z dostawą.

Termin realizacji: 30 czerwca 2016 r.

Oferty należy składać do dnia 16 czerwca do godziny 14.00 w biurze LGD Zapiecek ul. Warszawska 8, 21-300 Radzyń Podlaski lub pocztą mailową: oferty@lgdzapiecek.pl

Kryterium wyboru: najniższa cena brutto.

Informacji telefonicznych w sprawie zapytania udzielane są w dni powszednie pod tel. 83 352 16 00.