Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę krówek reklamowych

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zakupu 15 kg krówek mlecznych z kolorowym nadrukiem wraz z dostawą do biura LGD.

Termin realizacji: 17.08.2017 r.

Oferty należy składać do dnia 7 sierpnia do godziny 14.00 w biurze LGD Zapiecek ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski lub pocztą mailową: oferty@lgdzapiecek.pl

Kryterium wyboru: najniższa cena brutto.

Informacji telefonicznych w sprawie zapytania udzielane są w dni powszednie w godz. 7.30- 15.30 pod tel. 83 352 16 00.