Zapytanie ofertowe – przygotowanie tekstu i zdjęć do publikacji – przewodnika po obszarze działania LGD „Zapiecek” (powiat radzyński)

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na przygotowaniu tekstu i zdjęć do publikacji – przewodnika po obszarze działania LGD „Zapiecek” czyli powiecie radzyńskim.

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania autorskiego tekstu – treści publikacji – przewodnika po powiecie radzyńskim (7 gmin wiejskich, 1 miejska) realizowana w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Oferty należy składać do dnia 14 sierpnia 2021 godz. 15.00

Pełna treść zapytania znajduje się tutaj