Zapytanie ofertowe – przygotowanie graficzne (skład) i druk publikacji – albumu o obszarze działania LGD „Zapiecek” (powiat radzyński)

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na przygotowaniu graficznym (skład) i druku publikacji – albumu o obszarze działania LGD – powiecie radzyńskim.

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania projektu graficznego, składu i druk albumu o obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” tj. powiecie radzyńskim realizowana w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Oferty należy składać do dnia 14 sierpnia 2021 roku godz. 15.00

Pełna treść zapytania znajduje się tutaj