Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę krówek

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zakupu 15 kg krówek mlecznych z kolorowym nadrukiem wraz z dostawą do biura LGD.

Termin realizacji: 27 sierpnia 2018 r.

Oferty (w kwotach brutto) należy składać do dnia 14 sierpnia 2018 r. do godz. 14:00 w biurze LGD „Zapiecek” ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski lub na adres e-mail oferty@lgdzapiecek.pl

Kryterium wyboru: najniższa cena brutto

Informacje w sprawie zapytania udzielane są w dni powszednie w godz. 7:30-15:30 pod nr tel. 83 352 16 00.