Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę szafy aktowej biurowej

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zakupu szafy biurowej aktowej metalowej wraz z dostawą do biura LGD.

I. Zamawiający:
Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”ul. Warszawska 8, 21-300 Radzyń PodlaskiNIP 538-18-17-805e- mail:oferty@lgdzapiecek.pl www.lgdzapiecek.pl

II Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest szafa biurowa, aktowa, metalowa i jej dostawa.

III Opis przedmiotu zamówienia:
Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia:

  1. Wykonana z blachy min. gr. o,7 mm
  2. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem na klucz
  3. Cztery przestawne co 25 mm półki ± 3 pozycje od środkowego położenia
  4. Kolor popiel (Ral 7035)5.Wymiary 1990 x 1000 x 435 mm (wys x szer x gł).

IV Termin realizacji zamówienia i miejsce:
Realizacja wykonania zamówienia 26 września 2016 r.

Miejsce odbioru przesyłki:
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski

V. Informacja na temat przygotowania oferty:
Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Kryterium oceny oferty:
Jedynym kryterium oceny oferty jest cena ofertowa brutto.

VII Składanie ofert:
Zainteresowane podmioty prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 21 września 2016 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Oferty można składać osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” lub za pośrednictwem poczty na adres:Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”ul. Warszawska 8, 21-300 Radzyń PodlaskiDopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną na adres e- mail:oferty@lgdzapiecek.pl

IX Informacje dodatkowe:

  1. Forma płatności przelew po zrealizowaniu usługi do 7 dni od dnia poprawnie złożonego rachunku/faktury Zamawiającemu.
  2. Zamawiający w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów.
  3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 83 352 16 00

Załącznik nr 1