Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę szafy aktowej biurowej

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zakupu  szafy biurowej aktowej metalowej wraz z dostawą do biura LGD „Zapiecek”


I. Zamawiający:
Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”
ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski
NIP 538-18-17-805
e- mail: oferty@lgdzapiecek.pl
www.lgdzapiecek.pl

II Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest szafa biurowa, aktowa, metalowa i jej dostawa.

III Opis przedmiotu zamówienia:

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia:

1.Wykonana z blachy min. gr. o,7 mm

2.Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem na klucz

3.Cztery przestawne co 25 mm półki ± 3 pozycje od środkowego położenia

4. Kolor popiel (Ral 7035)

5.Wymiary 1990 x 1000 x 435 mm (wys x szer x gł).

IV Termin realizacji  zamówienia i miejsce : 
Realizacja wykonania zamówienia  26 sierpnia 2021 r.

Miejsce odbioru przesyłki:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”
ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski

  1. Informacja na temat przygotowania oferty:
    Ofertę należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.
  2. Kryterium oceny oferty:
    Jedynym kryterium oceny oferty jest cena ofertowa brutto.

VII Składanie ofert:
Zainteresowane podmioty prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 26 lipca 2021 r. do godz. 14.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty można składać osobiście w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”, drogą elektroniczną na adres e- mail: oferty@lgdzapiecek.pl lub za pośrednictwem poczty na adres:
Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”
ul. Warszawska 35/4,  21-300 Radzyń Podlaski

IX Informacje dodatkowe:
1. Forma płatności przelew po zrealizowaniu usługi do 14 dni od dnia poprawnie złożonego rachunku/faktury Zamawiającemu.
2. Zamawiający w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 83 352 16 00