Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę balonów

Lokalna Grupa Działania Zapiecek kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zakupu 500 szt. kolorowych balonów wraz z nadrukiem (logotypy) plus 500 szt. patyków z zatyczką do balonów.

Termin realizacji: 29 lipca 2016 r.

Oferty należy składać do dnia 15 lipca do godziny 14.00 w biurze LGD Zapiecek ul. Warszawska 8, 21-300 Radzyń Podlaski lub pocztą mailową: oferty@lgdzapiecek.pl

Kryterium wyboru: najniższa cena brutto.

Informacje telefoniczne w sprawie zapytania udzielane są w dni powszednie pod tel. 83 352 16 00.