Zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” kieruje zapytanie ofertowe dotyczące organizacji jednodniowego wyjazdu studyjnego dotyczącego dobrych praktyk w zakresie wykorzystania potencjału lokalnego w dniu 27.09.2018 r. dla grupy 50 osób. Oferty (w kwotach brutto) należy składać do dnia 19 września 2018 r. do godz. 14:00 w biurze LGD „Zapiecek” ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski lub na adres e-mail oferty@lgdzapiecek.pl

Kryterium wyboru: najniższa cena brutto

Szczegółowa specyfikacja znajduje się tutaj

Informacje w sprawie zapytania udzielane są w dni powszednie w godz. 7:30-15:30 pod nr tel. 83 352 16 00.