Zaproszenie na szkolenia i seminarium w ramach operacji „Z pola do garnka – udział rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”.

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie przystępuje do realizacji operacji „Z pola do garnka – udział rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw”.

Szkolenia i seminarium skierowane są do rolników produkujących metodami ekologicznymi i rolników zainteresowanych podjęciem produkcji metodami ekologicznymi lub będących w okresie konwersji, młodych rolników, doradców rolniczych ds. rolnictwa ekologicznego i przedsiębiorczości, przedstawicieli lokalnych grup działania (LGD).

Celem operacji jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne, krok po kroku, rolników zajmujących się produkcją ekologiczną do nawiązania współpracy między sobą w celu podjęcia wspólnych działań marketingowych, promocyjnych, tworzenia wspólnej oferty handlowej, wymiany wiedzy i doświadczeń, umożliwienia podjęcia rozmów z większymi odbiorcami surowca ekologicznego np. w postaci Ogólnopolskiego Klastra Rolnictwa Ekologicznego.

W ramach operacji zaplanowano 4 terminy szkoleń oraz seminarium podsumowujące:

  • 27-29 września 2017 r. – szkolenie
  • 4-6 października 2017 r. – szkolenie
  • 11-13 października 2017 r. – szkolenie
  • 18-20 października 2017 r. – szkolenie
  • 25-26 października 2017 r. – seminarium

Podczas szkoleń zaplanowano pierwszego i trzeciego dnia wizytę w Regionalnym Centrum Produktu Lokalnego, podczas której uczestnicy zapoznani zostaną z procedurą tworzenia grup współpracy w innych regionach Polski. Drugiego dnia odbędą się warsztaty w czterech gospodarstwach, rolników współpracujących w ramach stowarzyszenia. Pokazane zostaną bezpośrednie korzyści wynikające z takiej formy kooperacji.

Realizacja operacji wpłynie na rozpowszechnienie i spopularyzowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego w naszym kraju. Może przyczynić się również do zatrzymania spadku liczby gospodarstw rolnych produkujących mało opłacalnymi metodami ekologicznymi. Rolnictwo ekologiczne pozwala utrzymać bioróżnorodność na obszarach wiejskich, co wpływa na rozwój potencjału turystycznego wsi, chroni środowisko naturalne poprzez ograniczenia w zastosowaniu środków chemicznych w produkcji jak również promuje obszary wiejskie jako miejsca przyjazne zdrowiu człowieka.

W ramach operacji zaplanowano udział 262 osób.

Udział w szkoleniach i seminarium jest bezpłatny. Informacje o o programie i miejscu szkoleń oraz seminarium już wkrótce.

Osobą do kontaktu jest Małgorzata Pucek: m.pucek@cdr.gov.pl tel.: 22-729 66 34 wew. 112.

Źródło: http://ksow.pl/news/entry/12564-z-pola-do-garnka-udzial-rolnikow-ekologicz.html