Zaproszenie na wyjazd studyjny „Ziemia Radzyńska – spotkanie kultur”

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” serdecznie zaprasza przedstawicieli biur turystycznych, pilotów, przewodników, dziennikarzy, potencjalnych turystów spoza obszaru LGD a także mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek” oraz LGD „RAZEM” do udziału w bezpłatnym wyjeździe po obszarze LGD „Zapiecek” w dniu  14 września 2022 r.

PROGRAM:

08:00     Zbiórka  – pod dzwonnicą przy Kościele św. Trójcy w Radzyniu

8.10        Kościół św. Trójcy w Radzyniu – Jak żydowski chłopak obrazy do kościoła malował i dlaczego św. Mikołaj ma dziwne szaty?

9.00       Macewy z kirkutu – Ślady pamięci    

10.00     Spacer do kamieni granicznych – Ziemia Radzyńska jako pogranicze kultur, religii, narodów i państw (Wohyń – Branica)

11.30      Kirkut w Wohyniu – ślady obecności Żydów na Ziemi Radzyńskiej

13.00     Obiad w Wohyniu

14.00     Kościółek Zmartwychwstania Pańskiego w Bezwoli – historia Unitów Podlaskich

14.30     Olejarnia ,,NaOlejowani.Pl” w Ossowie – lokalna tradycja kulinarna

15.00    Kościół Opieki Najświętszej Maryi Panny w Przegalinach Dużych – spotkanie chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu

16.30     Występ zespołu śpiewaczego – gwara lokalna, miejscowa tradycja kulinarna (GOK Kąkolewnica)

17:30     Kolacja w Kąkolewnicy

19.00    Powrót do Radzynia Podlaskiego

Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest zapoznanie się z Regulaminem, przesłanie skanu/zdjęcia formularza zgłoszeniowego na adres biuro@lgdzapiecek.pl z dopiskiem w tytule „wyjazd studyjny w dniu 14 września 2022 r.” lub złożenie osobiście do biura LGD przy ul. Ostrowieckiej 17/21 w Radzyniu Podlaskim.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa we wtorek 13 września o godz. 10.00.

 

Regulamin wyjazdu

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula RODO

Wyjazd realizowany jest w ramach projektu „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START). Ma na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarach działania LGD „RAZEM” oraz LGD „ZAPIECEK”.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „ZAPIECEK”.