ZAPROSZENIE NA WYJAZD STUDYJNY „ZIEMIA RADZYŃSKA: NA SZLAKU NATURY I TRADYCJI”

ZAPROSZENIE NA WYJAZD STUDYJNY „ZIEMIA RADZYŃSKA: NA SZLAKU NATURY I TRADYCJI”

 

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” serdecznie zaprasza przedstawicieli biur turystycznych, pilotów, przewodników, dziennikarzy, potencjalnych turystów spoza obszaru LGD a także mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek” oraz LGD „RAZEM” do udziału w bezpłatnym wyjeździe po obszarze LGD „Zapiecek” w dniu 10 litopada (czwartek) 2022 r.

 

PROGRAM:

   9.00 Zbiórka pod Pałacem Potockich

   9.20 Zwiedzanie pałacu Szlubowskich w Białce. Skąd w Radzyniu edukacja metodą Montessori

   10.45 Zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Woli Osowińskiej

   12.30 Szlakiem Generała Kleeberga. Kamienie upamiętniające przeprawę przez Tyśmienicę

   13.30 Obiad

   14.30 Zwiedzanie kościoła pw. św. Stanisława w Czemiernikach oraz cmentarza w Czemiernikach

   16.30 Prezentacja fotografii p. Lidii Lipko „Przyroda Ziemi Radzyńskiej”

   17.30 Kolacja z muzycznym akcentem

   19.00 Powrót do Radzynia

 

Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest zapoznanie się z Regulaminem wyjazdów studyjnych dotyczących prezentacji walorów turystycznych obszarów LGD RAZEM i LGD Zapiecek, przesłanie skanu/zdjęcia formularza zgłoszeniowego na adres biuro@lgdzapiecek.pl z dopiskiem w tytule „wyjazd studyjny w dniu 10 listopada 2022 r.” lub złożenie osobiście do biura LGD „Zapiecek” przy ul. Ostrowieckiej 17/21 w Radzyniu Podlaskim.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 listopada (wtorek) o godz. 14.00.    

Regulamin wyjazdów studyjnych

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula RODO

Wyjazd realizowany jest w ramach projektu „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START). Ma na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarach działania LGD „RAZEM” oraz LGD „ZAPIECEK”.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „ZAPIECEK”.