ZAPROSZENIE NA WYJAZD STUDYJNY „ZIEMIA RADZYŃSKA – NATURA, EKOLOGIA”

ZAPROSZENIE NA WYJAZD STUDYJNY „ZIEMIA RADZYŃSKA – NATURA, EKOLOGIA”

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” serdecznie zaprasza przedstawicieli biur turystycznych, pilotów, przewodników, dziennikarzy, potencjalnych turystów spoza obszaru LGD a także mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek” oraz LGD „RAZEM” do udziału w bezpłatnym wyjeździe po obszarze LGD „Zapiecek” w dniu 30 listopada (środa) 2022 r.

PROGRAM

08:30   Zbiórka – parking przy Pałacu Potockich (od strony kościoła)

08:45   Leśny Ogród Edukacyjny w Radzyniu Podlaskim

10.45   Warsztaty kulinarne 

13.00   Obiad

13.45   Kościół św. Trójcy w Radzyniu – Jak żydowski chłopak obrazy do kościoła malował
            i dlaczego św. Mikołaj ma dziwne szaty?   

14.15   Leśne Sanktuarium Św. Antoniego w Turowie

14.50   Kopiec Józefa Piłsudskiego w Żakowoli Radzyńskiej

15.30   Kościół Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrówkach

16.15   Kirkut w Wohyniu – ślady obecności Żydów na Ziemi Radzyńskiej

17:00   Kolacja z muzycznym akcentem

18.00   Powrót do Radzynia Podlaskiego

Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest zapoznanie się z Regulaminem wyjazdów studyjnych dotyczących prezentacji walorów turystycznych obszarów LGD RAZEM i LGD Zapiecek, przesłanie skanu/zdjęcia formularza zgłoszeniowego na adres biuro@lgdzapiecek.pl z dopiskiem w tytule „wyjazd studyjny w dniu 30 listopada 2022 r.” lub złożenie osobiście do biura LGD „Zapiecek” przy ul. Ostrowieckiej 17/21 w Radzyniu Podlaskim.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 listopada (poniedziałek) o godz. 18.00.    

Regulamin wyjazdów studyjnych

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula RODO

Wyjazd realizowany jest w ramach projektu „SZLAKI TURYSTYCZNE: ATRAKCJE, ROZRYWKA, TRENING” (akronim START). Ma na celu promocję atrakcji turystycznych, lokalnej kultury i przedstawienie możliwości aktywności fizycznych na obszarach działania LGD „RAZEM” oraz LGD „ZAPIECEK”.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” oraz Lokalna Grupa Działania „ZAPIECEK”.