Zaproszenie na warsztaty pt. „Opracowanie technologii produkcji przetworów z owoców i warzyw przydatnych do produkcji w małej skali + warsztaty”

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 Zaproszenie na warsztaty

„Opracowanie technologii produkcji przetworów z owoców i warzyw przydatnych do produkcji w małej skali + warsztaty” w ramach operacji „Przetwórstwo na małą skalę szansą dla niewielkich producentów rolnych”

 Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, serdecznie zapraszają na warsztaty pt. „Opracowanie technologii produkcji przetworów z owoców i warzyw przydatnych do produkcji w małej skali + warsztaty” w ramach operacji „Przetwórstwo na małą skalę szansą dla niewielkich producentów rolnych”Data i miejsce warsztatów:

27 wrzesień 2022 r. –  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, ul. Skromna 8, 20-704 Lublin (pracownia gastronomiczna)

Przedsięwzięcie wpisuje się w zadanie Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Celem operacji jest rozpowszechnianie wśród mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego przetwórstwa owoców i warzyw z własnego gospodarstwa na małą skalę oraz promowanie krótkich łańcuchów dostaw. W obecnej sytuacji rynkowej ważne jest, aby producenci owoców i warzyw mieli zróżnicowany asortyment produktów świeżych oraz przetworzonych, a tym samym umieli dostosować podaż i poprawić dystrybucję, tak aby zaspokoić oczekiwania ilościowe i jakościowe konsumenta, a przy tym czerpać dodatkowe dochody z gospodarstwa.

Do udziału w warsztatach zapraszamy rolników, przetwórców, osoby zainteresowane tematyką z terenu województwa lubelskiego. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia (skan wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej) przyjmujemy do dnia 21 września 2022 r. na adres e-mail: mseroka@lodr.konskowola.pl

Kontakt w sprawie udziału w warsztatach:

Małgorzata Seroka tel: 603 555 418

Do pobrania:

Karta zgłoszeniowa

Program warsztatów

Jeżeli macie Państwo na swoim terenie osoby zainteresowane tematyką warsztatów, to proszę o przekazanie informacji o organizowanych warsztatach. Może znajdą się osoby zainteresowane udziałem. Ogłoszenie jest również na naszej stronie internetowej oraz profilu facebook.

Pozdrawiam

Małgorzata Seroka

LODR w Końskowoli