Zaproszenie na warsztaty pszczelarskie „Nowoczesne rozwiązania w zakładaniu i prowadzeniu pasieki”

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na warsztaty pszczelarskie oraz wyjazd studyjny pt. „Nowoczesne rozwiązania w zakładaniu i prowadzeniu pasieki”

Logo: Unii Europejskiej, SIR, KSOW, PROW 214-2020                        

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na warsztaty pszczelarskie oraz wyjazd studyjny pt. „Nowoczesne rozwiązania w zakładaniu i prowadzeniu pasieki”

Data i miejsce warsztatów:

4 sierpień 2022 r. oraz 29 sierpień 2022 r. –  Pasieka Hodowlana „Pożóg” LODR w Końskowoli ul. Pożowska 45

30 sierpień 2022 r. – wyjazd studyjny

Przedsięwzięcie wpisuje się w zadanie Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Celem operacji  jest wspieranie i rozwój pszczelarstwa z powodu coraz częściej pojawiających się informacji o ginięciu owadów zapylających, w tym pszczoły miodnej, podniesienie poziomu wiedzy i świadomość osób zainteresowanych tematyką pszczelarską w zakresie aktualnych szans i problemów w pszczelarstwie.

Do udziału w warsztatach zapraszamy początkujących pszczelarzy oraz osoby zainteresowane założeniem własnej pasieki.

Dla uczestników zapewnione będzie wyżywienie oraz transport podczas wyjazdu studyjnego.

Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 29 lipca 2022 r. na adres e-mail:  mseroka@lodr.konskowola.pl

 

Kontakt w sprawie udziału w warsztatach:

Małgorzata Seroka tel: 603 555 418

Do pobrania:

Karta zgłoszeniowa

Program warsztatów