Zaproszenie na warsztaty pszczelarskie „Nowoczesne rozwiązania w prowadzeniu pasieki hodowlanej”

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na warsztaty pszczelarskie oraz wyjazd studyjny pt. „Nowoczesne rozwiązania w prowadzeniu pasieki hodowlanej”.

Program warsztatów

„Nowoczesne rozwiązania w prowadzeniu pasieki hodowlanej”

Miejsce warsztatów: sala konferencyjna CIS Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli ul. Pożowska 8 24-130 Końskowola

Pasieka Hodowlana „Pożóg” LODR w Końskowoli ul. Pożowska 45

Termin: 03.08.2023 r., 04.08.2023 r.

03.08.2023 r.

Rozpoczęcie 9.00 – sala konferencyjna CIS Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli ul. Pożowska 8 24-130 Końskowola

9.00 – 12.30 część wykładowa, w trakcie przerwa kawowa

– Podstawowe zasady przy zakładaniu pasieki

– Typy i rodzaje uli

– Biologia rodziny pszczelej

– Choroby pszczół

– Wykorzystanie nowoczesnych narzędzie elektronicznych do monitorowania pracy ula i życia pszczół

12.30 obiad

13.00 – 14.30  zajęcia praktyczne – Pasieka Hodowlana „Pożóg” LODR w Końskowoli ul. Pożowska 45

– Przegląd uli – ocena rodzin

– Miodobranie

– Przygotowanie rodzin do zimowli

04.08.2023 r. wyjazd studyjny

8.45 wyjazd (parking LODR w Końskowoli ul. Pożowska 8)

9.30 – 11.30 wizyta w gospodarstwie Szczepanówka – pasieka, apiterapia p. Elżbieta Buła (Kolonia Świdnik Mały 28A, 20-258 Lublin)

12.00 – 13.15 obiad Restauracja Może, ul. Żeglarska 5a nad Zalewem Zemborzyckim

13.30 – 15.00 wizyta w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli oraz Inkubatorze Pszczelarstwa w Pszczelej Woli

Ok. 16.00 powrót do Końskowoli

 

Przedsięwzięcie wpisuje się w zadanie Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Celem operacji  jest jest zapoznanie uczestników z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie gospodarki pasiecznej oraz zwalczania chorób i szkodników pszczół.

Do udziału w warsztatach zapraszamy pszczelarzy, rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, osoby zainteresowane tematyką.

Dla uczestników zapewnione będzie wyżywienie oraz transport podczas wyjazdu studyjnego.

Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31 lipca 2023 r. na adres e-mail:  mseroka@lodr.konskowola.plmtarkowska@lodr.konskowola.pl

Kontakt w sprawie udziału w warsztatach:

Małgorzata Seroka tel: 603 555 418

Małgorzata Tarkowska tel: 697 308 333

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020