Zaproszenie na spotkanie sieciujące dla animatorów i pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie działań partnerskich

W związku z realizacją projektu partnerskiego „Forum Aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego przez Partnerstwo w składzie: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie (Lider Projektu) oraz Fundacja Fundusz Współpracy zachęcamy do udziału w ogólnopolskim branżowym/tematycznym spotkaniu sieciującym dla animatorów oraz pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie działań partnerskich.

Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, przedstawicieli innych sieci, partnerów społecznych, uczelni wyższych i jednostek naukowych.

Branżowe/tematyczne spotkanie sieciujące dla animatorów oraz pracowników odpowiedzialnych za koordynowanie działań partnerskich odbędzie się w dniach 10 i 11 kwietnia 2018 roku w Warszawie, Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5.

Więcej informacji na temat projektu, spotkania oraz rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie projektu:

 http://forum-owes.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-kolejne-branzowetematyczne-spotkania-sieciujace/

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.