Zaproszenie na spotkanie informacyjno-doradcze

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” rozpoczyna cykl spotkań informacyjnych , dotyczących źródeł finansowania w ramach PROW- LEADER 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy na I spotkanie informacyjno-doradcze, które odbędzie się 13 września 2016 r. o godz.9.00 w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32.

Spotkanie kierowane jest do osób fizycznych, przedsiębiorców, samorządów oraz organizacji pozarządowych, którzy zamierzają skorzystać z funduszy przewidzianych w ramach nowej perspektywy finansowej za pośrednictwem LGD Zapiecek.

Ramowy program spotkań:

  1. Plan działania (beneficjenci, wskaźniki, kwoty dotacji)
  2. Harmonogram naborów
  3. Niezbędne dokumenty
  4. Procedura naboru i oceny

Informacje na temat głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju i Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji dostępne są również w punkcie doradczym w biurze LGD ul. Warszawska 8 w Radzyniu Podlaskim, telefonicznie: 83 352 16 00 oraz na stronie internetowej www.lgdzapiecek.pl